• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

خدمات و راهکار ها

اجرای پروژه ها ( C )

  • انجام کامل پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه های برق، کنترل، ابزاردقیق، لوله کشی صنعتی و خطوط لوله، مکانیک و همچنین اعلام و اطفاء حریق

ادامه مطلب

خدمات مدیریت پیمان ها ( M )

  • مدیریت طرح ها و پروژه های صنعتی و یاغیر صنعتی ویژه با ساختار مدیریت طرح و یا مدیریت پیمان

ادامه مطلب

خدمات مشاوره ای ( E )

  • تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی

ادامه مطلب

خدمات خرید و مهندسی خرید ( P )

محدوده خدمات خرید شامل مهندسی و انجام مراحل اجرایی خرید به شرح ذیل:

  • تهیه فهرست تأمین کنندگان کالا

ادامه مطلب

توانایی های شرکت

بخش آموزش ما


با توجه به اینکه حفظ و به روزرسانی مبانی تئوریک و فنی کارکنان لازمه پویایی و مورد تأکید مدیریت شرکت می باشد، واحد آموزش شرکت ضمن بررسی مستمر نیازهای آموزشی، نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی یا شرکت کارکنان در دوره ها و سمینارهای آموزشی اقدام می نماید.

آخرین پروژه ها

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه تقویت فشار گاز پتروشیمی کردستان - سنندج

ادامه مطلب

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه پیاز آباد – ایلام

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه تقویت فشار گازپیاز آباد – ایلام (قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)

ادامه مطلب

نصب و راه اندازی، لوپ چک و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی سرو- چادرملو- اردکان یزد

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی سرو- چادرملو- اردکان یزد

ادامه مطلب

تعمیرات ،کالیبراسیون نصب مجدد و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق

تعمیرات ،کالیبراسیون نصب مجدد و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه پمپاژ میعانات گازی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در عسلویه

ادامه مطلب

FRR of interface panel اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی سروچادرملو- اردکان یزد

FRR of interface panel اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی سروچادرملو- اردکان یزد

ادامه مطلب

نصب و راه اندازی سیستم و تأسیسات اعلام و اطفاء حریق شرکت شیر پاستوریزه پگاه-اصفهان

نصب و راه اندازی سیستم و تأسیسات اعلام و اطفاء حریق شرکت شیر پاستوریزه پگاه-اصفهان

ادامه مطلب

نظرات مشتریان