• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

نصب و راه اندازی، لوپ چک و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی سرو- چادرملو- اردکان یزد

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی سرو- چادرملو- اردکان یزد
(قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)
پیمانکار فرعی: شرکت دریا پتروسازه
پیمانکار اصلی :
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا
این پروژه به اتمام رسیده است

 

محل اجرا : اردکان یزد
ارزش پروژه : نامشخص
شرکت کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو