• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

نصب ، تست و راه اندازی لوله کشی صنعتی تصفیه خانه

نصب ، تست و راه اندازی لوله کشی صنعتی تصفیه خانه (WTP) نیروگاه سیکل ترکیبی شو باد کهنوج- کرمان

(قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)

 

محل اجرا : تصفیه خانه (WTP) نیروگاه سیکل ترکیبی شو باد کهنوج- کرمان
ارزش پروژه : نامشخص
پیمانکار فرعی: شرکت دریا پتروسازه پیمانکار اصلی : شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا توسعه 2 کارفرما : شرکت ماهتاب کهنوج