• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک
سرپرست کارگاه

علی صباغ زاده کارشناس برق می باشد و سمت سرپرستی کارگاه مجموعه را عهده دار می باشد.

 • علی صباغ زاده

  • سرپرست کارگاه پیمانکاری احمدی فر در پروژه یوتیلیتی پتروشیمی ایلام
  • سرپرست کارگاه پیمانکاری احمدی فر در پروژه HDPE پتروشیمی ایلام
  • سرپرست کارگاه شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان در پروژه میدان نفتی یادآوران
  • سرپرست کارگاه شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان در پروژه میدان نفتی آزادگان شمالی
  • سرپرست کارگاه شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان در پروژه پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر
  • شروع همکاری با شرکت پایش فرآیند تسلا
  • تکنسین ارشد تعمیرات شرکت رامپکو در پروژه پتروشیمی فجر ۱ ماهشهر
  • تکنسین ارشد تعمیرات شرکت رامپکو در پروژه پتروشیمی مبین عسلویه
  • کارشناس نظارت بخش ابزاردقیق ناحیه ۲ پتروشیمی اروند
  • سرپرست کارگاه شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان در پروژه نصب تجهیزات برقی دو دستگاه بویلر پتروشیمی مبین عسلویه
  • سرپرست دفتر فنی شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان در پروژه نصب تجهیزات ابزار دقیق شیمی تکس
  • سرپرست دفتر فنی پیمانکاری احمدی فرخدری در پروژه نیروگاه خورشیدی یزد