• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک
مدیر تدارکات،پشتیبانی و خدمات

فرشاد احمدی فر مدیر تدارکات،پشتیبانی و خدمات مجموعه می باشد

فرشاد احمدی فر

 • مسـئول راه اندازی و انبارداری انبارهای مرکزی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(C.I.I.C)
 • مسـئول راه اندازی و انبارداری انبارهای آزمایشگاه و برق وابزاردقیق شرکتسرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران (C.I.I.C)
 • متریال من واحدابزاردقیق شرکتسرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران C.I.I.C
 • مشاور متریال ابزار دقیق شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران P.S درOverhaul سال ۱۳۹۰ دقیق شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (I.C.I.I.C)
 • مشاور متریال ابزار دقیق شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(C.I.I.C) درOverhaul سال ۱۳۹۶
 • سرپرست کارگاه پیمانکاری احمدی فر در پروژه کالیبراسیون و لوپ چک تجهیزات ابزاردقیق در نیروگاه سیکل ترکیبی سرو- اردکان یزد
 • سرپرست کارگاه پیمانکاری احمدی فر در پروژه رفع دیفکت (پانچ)های مکانیک، برق و ابزاردقیق موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی سرو- اردکان یزد
 • شروع همکاری با شرکت پایش فرآیند تسلا
 • حسابدار شرکت تولیدی نیراندر مرکز گسترش خدمات تولیدی اصفهان
 • کارمـند انـبــارهای قـطعـات یـدکـی سـبک و سنگـین پتروشیمی بندر امام (ایران-ژاپن) واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
 • ترخیص کار کالا انـبــارهای قـطعـات یـدکـی سـبک و سنگـین پتروشیمی بندر امام (ایران-ژاپن) واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
 • حسابدار جنسی کالاوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در طرح های عمرانی مجتمع صنایع دفاع اصفهان
 • مـتـریـال مـن شرکت ایران آروین در پـروژه اکـسـتروژن صنایع جنبی مـس کرمان
 • انباردار شرکت ایران آروین در پروژه مجـتمع فولاد مبارکه سپاهان
 • مـتـریـال مـن شرکت ایران آروین در پروژه مجـتمع فولاد مبارکه سپاهان
 • سرپرست انبار و تدارکات شرکت ایران آروین در پروژه سـاخت و راه اندازی آب شیرین کن چابهار
 • مـتـریـال مـن شرکت ایران آروین در پروژه سـاخت و راه اندازی آب شیرین کن چابهار